Bachova akademie Dobřany

„BACHOVSKÁ CESTA – TROCHU JINAK“

master class, přednášky

1.-3. listopadu 2024

Téma: J. S. Bach – Malá preludia a Fughetty

6 malých Preludií BWV 933 – 938

8 malých Preludií z klavírní knížky pro W. Fr. Bacha
BWV 846a, 847, 851, 924a, 926 – 928, 930

Preludia a fughetty
BWV 815a, 855a, 896, 899, 902/1a, 902/2, 961, 999

Bachovská cesta – trochu jinak je určena především studentům konzervatoří, vysokých uměleckých škol a učitelům ZUŠ.

Lektoři:
Borbála Dobozy (Maďarsko)
– koncertní cembalistka, Akademie F. Liszta Budapešť

Ema Jedlička Gogova (Makedonie / Česko)
– koncertní pianistka, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, Konzervatoř Brno

Bernhard Klapprott (Německo)
– cembalista, varhaník, dirigent, Akademie F. Liszt Výmar – Institut pro starou
hudbu

Tomasz Ritter (Polsko)
– koncertní pianista, hráč na klávesové nástroje – hammerklavier, cembalo

Aktivní účastník (maximální počet 16)
kurzovné: 800Kč
2 vyučovací hodiny s lektory, neomezený vstup na přednášky a master classy.
Aktivní účastník si připraví libovolný výběr z Malých Preludií a fughett od J. S.
Bacha.

Pasivní účastník (maximální počet 30)
kurzovné: 600Kč
Neomezený vstup na přednášky a master classy.

V ceně kurzovného není ubytování ani strava.

Platba kurzovného

Bankovní účet: 673077002/5500, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení účastníka. 

Přihláška je platná po uhrazení kurzovného.


4. ročník mezinárodní bachovské soutěže pro děti a mladé

24. – 27. říjen 2025 

Mezinárodní bachovská soutěž pro děti a mladé „Bachovská cesta“ má být impulsem pro mladé, aby pochopili, že Bachova hudba dává široký tvůrčí prostor pro každého, kdo se do studia této hudební krásy má odvahu ponořit.

Jednokolová mezinárodní soutěž určená pro klavíristy do 18 let (včetně).Místo konání:
Základní umělecká škola J. S. Bacha v Dobřanech

Adresa:
Stromořadí 439
334 41 Dobřany
Česká republika

Web: www.bachacademy.eu
Email: mail@bachacademy.eu
Datová schránka: ugyh22x

Telefon:
+420 377 972 943
+420 736 472 478

IČ: 07171382
DIČ: CZ07171382